Strona główna » Turystyka
 
 

Serwis partnerski

 
 
Przyłączenie się do Newslettera
oznacza akceptacje
regulaminu!
Wyrejestruj się.
 
 


 
 

Turystyka

Ścieżka rowerowa: Plac Jana Pawła II – Stanica Żeglarska „Żwirownia” została otwarta w czerwcu 2007 r. Powstała dzięki staraniom i współpracy Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski i Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski. Położona jest na terenie Miasta i Gminy Międzyrzec Podlaski. Przebiega m.in. przez malownicze tereny leśne oraz fragment Rezerwatu Przyrody „Liski”, wchodzącego w skład lasów Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski.


Głównym celem powstania w 1981 r. tego rezerwatu, o całkowitej powierzchni ok. 129 ha, było zachowanie lasu o charakterze naturalnym, z licznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz gatunkami rzadkich i chronionych roślin. Łączna długość ścieżki, na której wyodrębniono 10 przystanków wynosi ok. 21 km. Na początku ścieżki, czyli Placu Jana Pawła II znajduje się tablica informacyjna z mapą i opisem całej trasy. Dojazd do kolejnych przystanków został dokładnie oznakowany. Na każdym przystanku ścieżki rowerowej, stanęła tablica z dokładnym opisem zwiedzanych terenów, a także różnego rodzaju ciekawostkami. Centrum Miasta – Plac Jana Pawła II, może również stanowić doskonały początek wyprawy rowerowej w kierunku zachodniej części Miasta, tj. na ulicę Tuliłowską, na której już niedługo powstanie ciąg pieszo-rowerowy, umożliwiający dotarcie do trasy rowerowej „Dolina Krzny”, położonej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. Trasa ta usytuowana jest w okolicach wsi Pościsze, a jej długość o ok. 12 km. Do ciekawszych punktów tej trasy należy gospodarstwo agroturystyczne „Tęczowy folwark” położone pomiędzy wioskami Pościsze i Krzymoszyce, cmentarz choleryczny z 1831 r., a także głaz narzutowy – geologiczny pomnik przyrody (granit różowo-szary), pochodzący z okresu epoki lodowcowej, którego obwód wynosi 1200 cm a wysokość ok. 150 cm.

Ścieżka plac Jana Pawła II – Stanica Żeglarska „Żwirownia”

  • przystanek nr 1 – plac Jana Pawła II
  • przystanek nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa, ul. Partyzantów 8, gdzie znajduje się siedziba Koła Ligi Ochrony Przyrody
  • przystanek nr 3 – przy pomnikowych dębach im. Bolesława Leona Hryniewieckiego, tj. przy skrzyżowaniu drogi Sitna z tzw. „ceglanką”
  • przystanek nr 4 - przy szałasie śródleśnym nad zbiornikiem wodnym ppoż przy drodze Sitno – Utrówka – przystanek
  • przystanek nr 5 - przy krzyżu i kamieniu upamiętniającym walki z powstania styczniowego
  • przystanek nr 6 - przy szkółce leśnej
  • przystanek nr 7 - przy kapliczce św. Huberta
  • przystanek nr 8 - na parkingu śródleśnym
  • przystanek nr 9 - przy dębie rosnącym przy wejściu do Rezerwatu „Liski”
  • przystanek nr 10 - Stanicy Żeglarskiej „Żwirownia”

Inne artykuły w tej kateogrii:

 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010
Miasto Międzyrzec Podlaski.
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania
inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug