Strona główna » Turystyka
 
 

Serwis partnerski

 
 
Przyłączenie się do Newslettera
oznacza akceptacje
regulaminu!
Wyrejestruj się.
 
 


 
 

Turystyka

Teren Międzyrzeca Podlaskiego i okolic jest wspaniałym miejscem do rozwoju wszelkich form turystyki aktywnej: rowerowej, pieszej, żeglarskiej oraz kajakowej.

„Międzyrzeckie Jeziorka” to zespół pięciu zbiorników wodnych o skomplikowanej i urozmaiconej linii brzegowej. Powierzchnia całego obszaru wynosi ponad 90 ha, a lustra wody 43 ha. Długość linii brzegowej to ok. 5500m...


Brzegi akwenów miejscami porasta trzcina i pałka wodna. Akweny stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy, ze względu na bogactwo ryb, a także raków. Na terenie Międzyrzeca Podlaskiego działają 3 koła wędkarskie, które co roku organizują maratony i turnieje wędkarskie.

Turystyka żeglarska


Jeziorka dają możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak: pływanie, żeglowanie, windsurfing. Są główną letnią atrakcją Międzyrzeca Podlaskiego i stanowią podstawę do rozwoju turystyki aktywnej w całej gminie. Na terenie powstały już stanica żeglarska z wypożyczalnią sprzętu wodnego, bazą noclegowo-gastronomiczną oraz kąpielisko miejskie z plażą i pomostem pływającym. Od 2003 r. funkcjonuje Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa w Międzyrzecu Podlaskim (ul. Zahajkowska 44C, tel. 608 580 900, zagle@miedzyrzec.pl) Ma na celu tworzenie warunków dla osób zainteresowanych żeglarstwem oraz rozszerzanie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich poprzez organizowanie kursów żeglarskich i motorowodnych. W licznych projektach zagospodarowania przestrzennego są brane pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych.

Turystyka kajakowa


Gmina Międzyrzec Podlaski ze względu na swoje interesujące położenie u zbiegu rzek Krzna Północna, Południowa, Piszczka i Kanału Wieprz-Krzna ma możliwości do uprawiania turystyki wodnej, głównie kajakarstwa, z wypożyczalnią sprzętu wodnego (PUK, ul. Lubelska 37, tel. 371 32 77).

Obecnie istnieje szlak wodny:

Międzyrzec – Krzna – 8 km – Kanał Wieprz-Krzna – 14 – Zbiornik „Żelizna” – ok. 22 km. Jest to trasa dla wodniaków oraz wędkarzy. Co roku organizowane są spływy kajakowe Krzną z Międzyrzeca do jej ujścia w Neplach do Bugu.

Turystyka rowerowa


Międzyrzec Podlaski oraz pobliskie miejscowości posiadają dogodne warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

 • Trasa rowerowa „Dolina Krzny”, oprócz pięknych krajobrazów, oferuje zwiedzanie zakątków związanych z historią Polski. Trasa ma charakter zamkniętej pętli, oznaczonej mapami z wytyczoną trasą i przystankami, o długości 20 km.
 • Ścieżka rowerowa z Placu Jana Pawła II – Stanica żeglarska – Rezerwat „Liski”. Łączna jej długość wynosi 21km.

Turystyka pieszo-rowerowa


 • Zwiedzanie miasta:

Rynek – kościół św. Józefa – kościół św. Mikołaja – kościół św. Piotra i Pawła – zespół dworski z parkiem – cmentarz katolicki – cmentarz żydowski. Proponowana trasama ok. 2,5km i prowadzi po najważniejszych zabytkach miasta Międzyrzec Podlaski, które prezentują historie tego regionu.

 • tzw. „Szlak południowy”:

Międzyrzec, rezerwat „Liski”, Zahajki, Las Berezowski, Bereza, Międzyrzec – ok. 13 km.

 • trasa Nr 3: Drelów pod Międzyrzecem, Zahajki, rezerwat „Liski”, Żerocin, Szachy, Dołha, Sokule, Janówka, Witoroż, Kwasówka, Zbiornik wodny „Żelizna”, Łózki, Drelów. Łączna długość ścieżki wynosi 46 km. Godnymi polecenia są: kościół unicki w Drelowie, kurhany, kopce i duże głazy (największe o obwodzie 9m) w Sokulach. Ciekawym elementem trasy jest zbiornik retencyjny „Żelazna” z licznymi gatunkami chronionych i rzadkich gatunków roślin i ptaków.


Warto zobaczyć


Założenia urbanistyczne:


Rynek miejski :

Przestrzenną konsekwencją lokacji Międzyrzeca w XVI wieku na prawie Magdeburskim, jest powstały regularny obszar starego miasta wraz z rynkiem, równoległym do niego układem komunikacyjnym oraz kwartałami zabudowy. Centralnym punktem starego miasta jest staromiejski rynek o kształcie nieregularnego prostokąta i wymiarach 102,5 x 130 m. oraz murowana XIX w zabudowa przyrynkowa w formie dwukondygnacyjnych kamienic.

Obiekty sakralne:


Zespół kościoła p.w. św. Mikołaja:

 • kościół rzymsko- katolicki, murowany, p.w. św. Mikołaja, 1477, 1753-1756, między 1802 a 1811, przebudowany wg projektu arch. Christiana Piotra Aignera, w ołtarzu głównym obrazy ze szkoły malarskiej Czechowicza, przypisywane Smuglewiczowi. Z lewej strony prezbiterium renesansowe epitafium księcia Piotra Zbarskiego wykonane w 1586 r. W ołtarzach bocznych obrazy XVIII i XIX wieczne m.in. Hadziewicza, Buchbindera, Mullera, Hulewicza. Na budynku i wewnątrz znajdują się pamiątkowe tablice, ku czci zasłużonych księży.
 • dzwonnica, murowana, ok. 1747,
 • kapliczka, murowana, ok. 1753-1756 (ul. Kościelna),
 • brama i mur cmentarny przy kościele, murowany, 1905,
 • plebania, murowana, pocz. XX w., (ul. Łukowska nr 6),
 • dawny wikariat, murowany, ok. 1874 (ul. Łukowska nr 9),
 • dawna szkoła parafialna, murowana, 1850-1851 (ul. Łukowska nr 11), projektu F.M. Lanciego,

Zespół kościoła p.w. św. Piotra i Pawła (ul. Lubelska):

 • dawna cerkiew greko - katolicka, obecnie kościół rzymsko - katolicki p.w. św. Piotra i Pawła, murowany, 1772-1774, Ołtarz główny z kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w stylu empirowym,
 • dzwonnica murowana, ok. 1772-1774.

Zespół kościoła p.w. św. Józefa (Plac Jana Pawła II):

 • dawna cerkiew greko- katolicka, obecnie kościół rzymsko - katolicki p.w. św. Józefa, murowany 1782-1784, 1899, 1923,
 • dzwonnica, murowana, 1923,
 • brama, murowana, 1923,
 • ogrodzenie, murowane 1783, ok. 1852,

Cmentarz rzymsko-katolicki z kaplicą cmentarną p.w. św. Rocha przy ul. Brzeskiej, ok. 1807 r., Kaplica cmentarna p.w. św. Rocha, murowana, 1839 (ul. Brzeska),

Cmentarz Żydowski-kirkut przy ul. Brzeskiej, ok. 1807 r., macewy żeliwne i kamienne.

Obiekty rezydencjonalne:


Zespół pałacowo - parkowy (ul. Lubelska):

 • pałac, murowany, 1852 - 1855, 1922 - 1928, proj. A. Dygat,
 • oficyna, murowana, ok. 1860,
 • ośmiorak, murowany, ok. 1860 (ul. Lubelska nr 65A),
 • dwanaściorak, drewniany, poł. XIX w., 1923 (ul. Lubelska nr 122),
 • dom służby pałacowej (obecnie dom zakonny Sióstr Opatrzności Bożej), 1924 (ul. Lubelska nr 69),
 • wieżyczka, murowana, ok. 1840, projektu F.M. Lanciego,
 • gorzelnia, murowana, ok. 1890, 1922 - 1923, projektu F.M. Lanciego,
 • wytwórnia win, murowana, 1908, 1924, projektu F.M. Lanciego,
 • magazyn spirytusowy, murowany, ok. 1890, projektu F.M. Lanciego.

Obiekty użyteczności publicznej:


Zespół poczty konnej (ul. Warszawska nr 34):

 • dawna poczta konna, murowana, 2 ćw. XIX w.,
 • dawna stajnia, murowana, 2 ćw. XIX w.,
 • dawna wozownia, murowana, 2 ćw. XIX w.

Stary szpital, murowany, 1846, 1928 - 1929 (ul. Warszawska nr 2),

Zespół dworca kolejowego:

 • dworzec kolejowy, murowany, ok. 1867,
 • magazyn, murowany, XIX w. (ul. Kolejowa nr 49),
 • dom mieszkalny, drewniany, XIX w. (Plac Dworcowy nr 6),
 • budynek dawnej przychodni, murowany, 1942,
 • dom dróżnika, obecnie magazyn, murowany, XIX w. (ul. Kolejowa),

Pomniki przyrody:


Dąb szypułkowy, rosnący przy ul. Łukowskiej 6 obok domu parafialnego,

Kasztanowiec zwyczajny, rosnący na Placu Zbawiciela w pobliżu skrzyżowania
ul. Lubelskiej i ul. Warszawskiej,

Jesion wyniosły, rosnący na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego przy ul. Lubelskiej 63.

Inne:


Rzeźba „Modlitwa”, Plac Jana Pawła II, autor: Yael Artsi,

Pomnik Niepodległości” (1931, odbudowany w 19590, Plac Jana Pawła II, autor: Józef Ciechan,

Łuki rozporowe pomiędzy kamienicami na Placu Jana Pawła II, ok. II poł. XIX w.


Inne artykuły w tej kateogrii:

 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010
Miasto Międzyrzec Podlaski.
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania
inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug