Strona główna » Regulamin
 
 

Serwis partnerski

 
 
Przyłączenie się do Newslettera
oznacza akceptacje
regulaminu!
Wyrejestruj się.
 
 


 
 

Regulamin
REGULAMIN SERWISU „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON – LINE”


Rozdział I - Definicje


 1. Jako Serwis „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” należy rozumieć stronę internetową „dziennik.miedzyrzec.pl” wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE”.
 3. Pełnoprawny Użytkownik to ten, który zarejestrowany jest w Serwisie „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE”.
 4. Właścicielem Serwisu „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” jest Miasto Międzyrzec Podlaski.
 5. Administrator, Redaktorzy oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski tworzą Redakcję Serwisu „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE”.
 1. administrator to pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
 2. redaktor to pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Miasto Międzyrzec Podlaski.

Rozdział II - Zasady korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” mające na celu umożliwienie dokonywania wpisów, wyrażania opinii, a także komentowania artykułów w nim umieszczanych.
 2. Rejestracja w Serwisie „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” jest darmowa
  i równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każdy, kto po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 6. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta oznacza złożenie oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym.

  Użytkownik chcący skorzystać z funkcji Newslettera dodatkowo oświadcza:

  1. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” (m.in. aktualności, informacji o utrudnieniach lub zmianach czy też przerwach technicznych w działaniu Serwisu
 8. Użytkownik dodając informację, komentarz wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Serwis „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” w celach promocyjnych.
 9. Wszystkich Użytkowników Serwisu obowiązuje zasada wzajemnego szacunku i tolerancji.
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu treści niezgodnych z obowiązującym prawem w Polsce, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady współżycia społecznego, w tym propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol i przemoc, a także obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie i osoby publiczne.
 11. Administrator Serwisu „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 10, a także innych zapisów Regulaminu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania wpisów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 13. Wszystkie opinie, komentarze umieszczane na stronie Serwisu MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” są opiniami ich autorów (Użytkowników). Redakcja i administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Użytkownicy zamieszczający wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich muszą się liczyć z możliwością poniesienia z tego tytułu odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 14. Redakcja, oferując Użytkownikom dostęp do informacji upowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na obowiązek respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jego funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, a także za przerwy spowodowane potrzebą aktualizacji oraz technicznego ulepszenia sprzętu i oprogramowania, lub dla poszerzenia jego zawartości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Serwis „MIĘDZYRZECKI DZIENNIK ON-LINE” zastrzega sobie prawo wprowadzania w nim zmian. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010
Miasto Międzyrzec Podlaski.
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania
inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug